HOTLINE: 032/6513 013 | e-mail: office@korekcia.sk
SpoločnostiNechajte aby Vám pomohol spoľahlivý partner pri začiatku Vášho podnikania.
Postaráme sa o kompletnú dokumentáciu, podanie na príslušné úrady a vyžiadame potrebné potvrdenia.

Do rúk Vám odovzdáme novú spoločnosť. V cene sú zahrnuté VŠETKY poplatky.


Založenie obchodných spoločností


Cena                     

 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)
 • Asistované založenie s.r.o.                   
 • Založenie verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.)
 • Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.)
 • Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)
 • Založenie organizačnej zložky podnikateľa
 • READY - MADE spoločnosti
 • 279 €
 • 0 229 €
 • 0 299 €
 • 0 299 €
 • 1 099 €
 • 0 649 €
 • 0 499 €

Využite aj naše poradenstvo v oblasti daní, miezd a účtovníctva


Vykonanie a zápis zmien do Obchodného registra

     
Cena

 • Vymenovanie / odvolanie konateľa, prokuristu
 • Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • Zmena obchodného mena
 • Zmena trvalého bydliska konateľa, spoločníka
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Zvýšenie / zníženie základného imania
 • Zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania
 • Zmena výšky obchodného podielu spoločníka
 • Prevod obchodného podielu a zmena spoločníka
 • Zápis záložného práva na obchodný podiel spoločníka
 • Zmeny v organizačnej zložke podniku
 • Zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne
 • Zmeny v akciovej spoločnosti
 • 079 €
 • 079 €
 • 079 €
 • 079 €
 • 079 €
 • 119 €
 • 119 €
 • 119 €
 • 149 €
 • 149 €
 • 149 €
 • 199 €
 • 299 €


Likvidácia spoločnosti
 

Rozhodnutie o spôsobe likvidácie Vašej spoločnosti určí tím prestížnych ekonómov a právnikov priamo z oboru.

 • zrušenie spoločnosti bez likvidácie ( zlúčenie, splynutie, rozdelenie)
 • zrušenie spoločnosti s likvidáciou ( výkon funkcie likvidátora)
 • konkurz ( vypracovanie podkladov na vyhlásenie konkurzu )
 • 749 €
 • 399 €
 • 499 €


READY MADE spoločnosti


Chcete začať podnikať už zajtra? Ponúkame Vám hotové spoločnosti zapísané v Obchodnom registri, registrované na daňovom úrade, bez pohľadávok a záväzkov a pripravené na prevod.

V cene Vám zmeníme na požiadavku obchodné meno, predmety činnosti, sídlo spoločnosti, základné imanie a samozrejme konateľa a spoločníka. Kontaktujte nás
 a dohodnite si stretnutie.
 

Poradenstvo


Začínajúcim podnikateľom ponúkame konzultačné služby v rámci ktorých Vám odpovieme na všetky Vaše otázky a to bezplatne.