HOTLINE: 032/6513 013 | e-mail: office@korekcia.sk
Mzdy
Zabezpečíme pre Vás kompletné spracovanie miezd pre všetkých zamestnancov, poradíme so mzdovou agendou a prispôsobíme ju Vašim potrebám.


Mzdová a personálna agenda

 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • zabezpečenie zmluvy o hmotnej zodpovednosti
 • podklady k zmenám pracovných zmlúv
 • zápočtové listy
 • vedenie osobných spisov
 • spracovanie dochádzky
 • podklady k štatistickým hláseniam

Zabezpečenie elektronickej komunikácie s úradmi a vyplnenie následných tlačív
 • Daňový úrad - hlásenie o vyúčtovaní dane, prehľad o zrazených preddavkoch a pod.
 • Sociálna poisťovňa - evidenčný list dôchodkového poistenia, mesačný výkaz poistného, potvrdenie zamestnávateľa na dávku v nezamestnanosti a pod.
 • Zdravotné poisťovne - mesačné výkazy preddavkov poistného, oznámenie o zmene platiteľa a pod.

 

Spracovanie miezd

 • výpočet miezd zamestnancov
 • zdanie príjmov
 • odoslanie miezd na bankové účty
 • tlač a odoslanie výplatných pások
 • spracovanie a odoslanie výkazov a odvodov poisťovní
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie
 • spracovanie služobných ciest
 • zrážky z miezd zamestnancov
   

Poradenstvo


V oblasti účtovníctva Vám ponúkame konzultačné služby v rámci ktorých Vám odpovieme na všetky Vaše otázky. Cenník týchto služieb nájdete tu