HOTLINE: 032/6513 013 | e-mail: office@korekcia.sk
Dane
Pomoc so všetkými druhmi daní, ich optimalizácia a poskytnutie najvhodnejšieho riešenia pre Vaše podnikanie.


Optimalizácia dane a DPH

  • Posudzovanie podnikateľských zámerov klienta z daňového hľadiska
  • Optimalizácia a minimalizácia daňovej záťaže využitím všetkých dostupných legislatívnych prostriedkov
  • Registrácia klienta na príslušnom daňovom úrade
  • Zastupovanie klienta pred správcom dane
  • Riešenie sporných prípadov s daňovými úradmi
  • Spolupráca s právnikmi, audítormi a ďalšími špecialistami

 

Druhy daňových priznaní


       FO typ A:      Zamestnanci
       FO typ B:      Živnostníci, SZČO
       PO:               Obchodné spoločnosti
Daňové priznania spracujeme a odovzdáme na Daňový úrad, kontaktujte nás

Vrátenie DPH zo zahraničia


Po predložení potrebných dokladov sa postaráme o zaslanie elektronickej žiadosti na daňový úrad
(faktúry, bločky), na základe plnej moci prevezmeme a preložíme odpoveď zo zahraničia a Vaše DPH bude príslušným orgánom pripísané na Váš účet.

Daňový audit


V prípade záujmu o daňový audit si dohodnite stretnutie na telefónnom čísle v sekcii Kontakt

Daňové poradenstvo


V oblasti daní Vám ponúkame konzultačné služby v rámci ktorých Vám odpovieme na všetky Vaše otázky. Cenník týchto služieb nájdete tu