HOTLINE: 032/6513 013 | e-mail: office@korekcia.sk
Reštrukturalizácie

 

Projekty


Využite dlhoročné skúsenosti a spoluprácu tímu prestížnych ekonómov, audítorov, právnikov s reštrukturalizačným správcom a my Vám navrhneme plán ( reštrukturalizačný posudok ) presne podľa Vašich potrieb.
V rámci tohto posudku Vám bude odporučený spôsob akým zo začiatku postupovať - neformálny ( pokus o dohodu s rozhodujúcimi veriteľmi ) alebo formálny ( ak sa danú dohodu s veriteľmi nepodarí uzavrieť ).

Príďte sa poradiť skôr ako Vám vznikne povinnosť podať návrh na konkurz!

Správca


Správca pri príprave posudku zisťuje finančnú a obchodnú situáciu dlžníka a podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka. Ak správca reštrukturalizáciu dlžníka odporučí, v posudku navrhne aj možný spôsob jej uskutočnenia.

Konkurzy


Účtovníctvo


Pokiaľ ste konkurzným / reštrukturalizačným správcom
  • poskytneme pomoc pri vedení účtovníctva spoločnosti v úpadku
  • vypracujeme odbornú analýzu spoločnosti v priebehu konkurzu
  • vypracujeme účtovné závierky, spracujeme mzdy a poradíme v oblasti daní
  • určíme optimálny spôsob vedenia účtovníctva


Pokiaľ ste majiteľom spoločnosti v možnom úpadku
  • vypracujeme podrobnú analýzu Vašej spoločnosti z hľadiska možného úpadku
  • preveríme optimalizáciu daní, miezd a spôsob vedenia účtovníctva
  • zhodnotíme stav pohľadávok a záväzkov z hľadiska vymožiteľnosti
  • navrhneme najvýhodnejší postup pri úpadku

Poradenstvo


V oblasti reštrukturalizácií a konkurzov Vám ponúkame konzultačné služby v rámci ktorých Vám odpovieme na všetky Vaše otázky. Cenník týchto služieb nájdete tu