HOTLINE: 032/6513 013 | e-mail: office@korekcia.sk
Účtovníctvo


Aké sú naše ceny?

Prečo pracuje Korekcia Trenčín s najúspešnejšími spoločnosťami?

Účtovníctvo je našou najvyhľadávanejšou službou. Vďaka takmer 20 rokom skúseností
dokážeme poskytnúť účtovné služby tej najvyššej kvality.


Jednoduché a Podvojné účtovníctvo
 

Vedenie a rekonštrukcia jednoduchého a podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou. Máme skúsenosti s vedením účtovníctva pre malé, stredné ako aj veľké spoločnosti s viac ako 100 zamestnancami.
 • spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov a ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • evidencia prijatých a odoslaných faktúr
 • vedenie evidencie majetku
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • vedenie analytickej evidencie
 • mesačné prehľady nákladov a výnosov
 • spracovanie a vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • priebežné vyhodnocovanie daňového základu
 • rekonštrukcia Vášho účtovníctva – skontrolujeme a poradíme


Spracovanie účtovnej závierky
 

Právnické osoby a podnikatelia:
Kompletné spracovanie v systéme podvojného účtovníctva a podanie účtovnej závierky na daňový úrad
 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • poznámky
 • podklady pre audit

Pri jednoduchom účtovníctve sa okrem všeobecných náležitostí postaráme o
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch


Evidencia DPH


Pre platcov DPH zabezpečíme nasledovné
 • spracovanie evidencie DPH
 • vypracovanie originálneho tlačiva riadneho, opravného a dodatočného daňového priznania
 • spracovanie kompletných prehľadov
 • spracovanie súhrnného výkazu
 • preúčtovanie DPH


Účtovné poradenstvo


V oblasti účtovníctva Vám ponúkame konzultačné služby v rámci ktorých Vám odpovieme na všetky Vaše otázky. Cenník týchto služieb nájdete tu